Strafmaximum voor rijden onder invloed gaat in 2020 omhoog

Het strafmaximum voor rijden onder invloed zal per 1 januari 2020 worden verhoogd van drie naar twaalf maanden, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.

De verhoging van het strafmaximum is één van de maatregelen die minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid neemt om op te treden tegen beschonken bestuurders.

Ook een aantal andere maatregelen wordt momenteel onderzocht. Zo maakt één van de voorstellen het mogelijk om een ontzegging van de rijbevoegdheid direct na een uitspraak te laten ingaan als de kans op herhaling groot blijkt te zijn. Zo wordt voorkomen dat iemand na een veroordeling weer in de auto kan stappen.

Ten slotte wil minister Grapperhaus ook maatregelen nemen om beruchte verkeersovertreders harder aan te pakken. Zo wordt gekeken naar een rijverbod van maximaal vijf jaar met vervangende hechtenis na schending van dit verbod.

Nieuwsbrief