OM: Geen link tussen aanhouding Khalid J. en het volgen van zijn advocaten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag gezegd dat er geen verband is tussen de aanhouding van Khalid J. begin dit jaar in Dubai en het volgen van zijn advocaten in datzelfde land in juni 2019. Advocaat Leon van Kleef wil een diepgravend onderzoek naar het contact tussen het OM en Dubai.

Van Kleef en zijn kantoorgenoot Nico Meijering werden in opdracht van de Nederlandse justitie gevolgd, omdat ze mogelijk een ontmoeting hadden met de toen nog voortvluchtige Ridouan T. Ze hadden echter met J. afgesproken.

Volgens Van Kleef kan het niet anders dat de officieren in de zaak waarin J. nu terechtstaat (onderzoek Himalaya) wisten waar hij verbleef. Het OM zegt echter dat J. pas in oktober 2019 in dat onderzoek is aangemerkt als verdachte en er pas toen een onderzoek naar zijn verblijfplaats is geopend.

De officier van justitie zegt woensdag dat de officieren van justitie niet wisten dat Van Kleef en Meijering zijn gevolgd, laat staan dat de advocaten J. bijstonden. De officier zegt ook niet op de hoogte te zijn gesteld van de observatie van de advocaten, omdat die plaatsvond in het onderzoek Marengo, de zaak tegen T.

Volgen van advocaten niet van belang in deze zaak

Het OM zegt dat J. pas vanaf eind 2019 wereldwijd gesignaleerd stond. Dubai zou op 16 januari aan justitie hebben laten weten dat J. was aangehouden en kon worden opgehaald.

Als er dus al sprake van een vormfout was, omdat de advocaten zijn gevolgd, dan zou dat oordeel volgens het OM niet in deze zaak geveld moeten worden.

Verdediging reageert verbaasd

Van Kleef zei in een korte reactie verbaasd te zijn dat het OM van “niks wil weten en alles wegwuift”. Volgens de raadsman is zijn cliĆ«nt door een “samenweefsel van verdichtselen uit Dubai getrokken”.

J. is als ongewenste vreemdeling uit Dubai gezet, terwijl hij daar stond ingeschreven en een verblijfsvergunning had. Van Kleef vermoedt dat dit is gebeurd, omdat Dubai informatie had gekregen waaruit zou blijken dat J. bij de criminele organisatie van T. hoorde. T. en zijn handlagers worden in Dubai de ‘engelen des doods’ genoemd.

Deze volgens Van Kleef niet-bestaande link zou levensgevaarlijk zijn, omdat T. door de Nederlandse autoriteiten zou zijn neergezet als een terrorist met banden met Iran.

De rechtbank Noord-Holland beslist op een later moment of het volgen van de advocaten inderdaad onderzocht moet worden.