Huizenmarkt oververhit

Door de krapte op de woningmarkt, de lage hypotheekrente en een toenemende vraag naar koopwoningen zullen de huizenprijzen dit jaar fors stijgen. Economen van de Rabobank voorzien voor 2021 zelfs een gemiddelde stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar.

Verder blijkt dat de opkoop van woningen door particuliere beleggers een prijsopdrijvend effect heeft. Het Kadaster liet eerder al weten dat in de vier grootste steden van ons land, in de afgelopen 10 jaar, 25% van de verkochte woningen door beleggers opgekocht is. Deze woningen worden dan ‘verknipt tot meerdere woonunits om ze vervolgens te verhuren. Hierdoor zijn de woningen dan niet meer beschikbaar voor particuliere woningzoekers. Ook dit effect, dat niet alleen in de 4 grootste steden speelt, zorgt voor een krapte op de woningmarkt.

Alles bij elkaar genomen hebben we te maken met een structureel woningtekort en absurde woningprijzen. Dit probleem kan de vrije markt niet meer zelf oplossen. Het wordt hoog tijd dat er in het nieuwe kabinet een minister van ‘wonen en ruimtelijke ordening’ komt. Deze minister dient dan te zorgen voor een versnelde bouw van nieuwe woningen en het bepalen waar deze nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Met name dient er aandacht te komen voor woonruimtes voor jongeren en senioren. Ook een verbouw van leegstaande kantoren en winkels tot woningen en appartementen zal moeten bijdragen aan het oplossen van het woningtekort en het normaliseren van de huizenprijzen.