Werkgeversorganisaties trekken aan de bel: ‘Lerarentekort schaadt economie’

Het lerarentekort is zo groot dat er geen garantie meer is op goed onderwijs en in de toekomst wordt de Nederlandse economie er de dupe van. Dat schrijven werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ORAM zaterdag in een brief aan het adres van premier Mark Rutte.

Samen met de Amsterdamse wethouder voor onderwijs, armoede en inburgering Marjolein Moorman vragen de werkgevers het kabinet om per direct miljoenen uit te trekken om zo bijvoorbeeld betere salarissen te bewerkstelligen. Daarnaast moeten “plekken waar tekorten het grootst zijn” een financiële steun in de rug krijgen.

Alleen al in Amsterdam sloten de laatste maanden meerdere basisscholen om een tekort aan leraren en bleven nog eens zestien scholen een week dicht doordat er te weinig mensen voor de klas konden staan.

Eind januari legden leraren in heel het land twee dagen het werk neer om structureel extra geld te eisen. Volgens vakbonden moet “het weer aantrekkelijk worden om te kiezen voor het mooie vak van leraar”.

‘Tekort aan onderwijs zorgt voor tekort aan gekwalificeerd personeel’

Het tekort aan onderwijs en de dalende kwaliteit ervan zadelt werkgevers in de toekomst op met een tekort aan gekwalificeerd personeel, aldus de ondertekenaars van de brief. “Leesvaardigheid van onze scholieren was nog nooit zo slecht. Schoolprestaties in alle vakken laten een dalende trend zien, terwijl kinderen in achterstandswijken steeds minder kans hebben op succesvolle schoolcarrières.”

De investering van het kabinet zou uiteindelijk gemakkelijk worden terugverdiend, doordat de economie op den duur profijt heeft van beter onderwijs, redeneren de werkgeversorganisaties. “Op termijn wordt de productiviteit en de economische groei versterkt.”