University of Cambridge gaat eigen slavernijverleden onderzoeken

De University of Cambridge gaat onderzoeken hoe de onderwijsinstelling in het verleden heeft geprofiteerd van en heeft bijgedragen aan de slavenhandel tijdens het koloniale tijdperk.

De Britse universiteit doet dat in een poging “haar rol te erkennen tijdens die donkere periode in de geschiedenis van de mensheid”. De eerste resultaten van het onderzoek worden in 2021 verwacht.

De prestigieuze universiteit gaat onder meer kijken naar donaties en giften die de instelling heeft aangenomen tijdens de koloniale periode. Ook gaat zij na in hoeverre de universiteit rassentheorieën ondersteunde tussen de achttiende en het begin van de twintigste eeuw.

De onderzoekers hebben voor hun studie het rijke archief van de universiteit tot hun beschikking, maar zullen ook naar andere bronnen kijken.

‘Groeiende interesse onder Britse academici’

Volgens professor Stephen Toope van de University of Cambridge is er een groeiende interesse onder academici voor de banden tussen de oude Britse universiteiten en de slavenhandel.

Volgens Toope is het niet meer dan terecht dat de universiteit haar eigen geschiedenis gaat onderzoeken. “We kunnen het verleden niet veranderen, maar we moeten ons er ook niet voor verbergen. Ik hoop dat dit onderzoek de universiteit zal helpen haar rol tijdens die donkere periode te begrijpen en te erkennen”, zegt hij.

Professor Martin Millett, die toeziet op het onderzoek, zegt nog niet precies te weten wat de onderzoekers zullen blootleggen. “Maar het is aannemelijk dat de University of Cambridge net als andere grote Britse instellingen tijdens het koloniale tijdperk direct of indirect baat heeft gehad en bijgedragen heeft aan de praktijken uit die tijd”, aldus Millett.

Verenigd Koninkrijk speelde grote rol in slavenhandel

Het Verenigd Koninkrijk speelde tussen de zestiende en negentiende eeuw, net als een Nederland, een grote rol in de trans-Atlantische slavenhandel.

Naar schatting transporteerden de Britten 3,1 miljoen Afrikaanse slaven naar koloniën in Noord- en Zuid-Amerika. In totaal werden in die periode ongeveer twaalf miljoen slaven verscheept en verkocht. De slaven werden vooral ingezet op plantages waar suiker, koffie, cacao en katoen werden geproduceerd voor de wereldmarkt.

Het Verenigd Koninkrijk schafte de slavernij in 1833 af. Dertig jaar later gebeurde hetzelfde in Nederland.