‘Toekomstige reizen naar maan kunnen hinder ondervinden van bevingen’

Op de maan is nog steeds sprake van tektonische activiteit waardoor bevingen ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek dat maandag door een groep Amerikaanse geologen gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience.

Dat kan gevolgen hebben voor toekomstige reizen naar de maan, want maanbasissen kunnen hinder ondervinden van een plotselinge beving.

Uit onderzoek naar 28 bevingen tussen 1969 en 1977 kwam naar voren dat acht daarvan voortkwamen uit tektonische activiteiten – de beweging van korstplaten. De platen bewegen door een combinatie van interne hitte en de zwaartekracht van de aarde.

Tot nu toe werd door de meeste wetenschappers aangenomen dat de interne hitte in de maan al lang geleden had moeten ontsnappen in de ruimte, omdat de maan waarschijnlijk al meer dan vier miljard jaar oud en niet zo groot is; slechts een kwart van de straal van de aarde. Daardoor zou er ook geen geologische activiteit kunnen plaatsvinden. Die theorie lijkt niet te kloppen.

“De aarde lekt nog steeds veel interne warmte in de ruimte, wat vulkaanuitbarstingen of een enorme aardbeving tot gevolg heeft, terwijl op de maan niet zulke grote natuurrampen plaatsvinden”, zei Thomas Watters, hoofdauteur van de studie en geoloog bij het Smithsonian’s National Air and Space Museum in Washington.

“Misschien kunnen we iets leren over de toekomstige toestand van de aarde, als we verder onderzoek naar bevingen op de maan doen.”