Rabobank: Voorzichtige consument staat volledig economisch herstel in de weg

Nederlandse sectoren herstellen zich traag van de coronacrisis. Dat komt niet alleen door de beperkende maatregelen die de overheid heeft opgelegd, maar ook doordat bedrijven en consumenten erg voorzichtig zijn. Daardoor zal de economie dit jaar nog niet op volle kracht draaien, voorspelt Rabobank in een maandag verschenen rapport.

In het rapport beschrijft Rabobank hoe verschillende sectoren zich naar verwachting zullen herstellen van de coronacrisis. De horeca is een van de hardst geraakte sectoren en de bank denkt dat de omzet daar in het derde kwartaal weer wat opveert.

“Een volledig herstel is echter nog niet in het vizier: zodra de dagen korter worden en de temperatuur daalt, zullen we minder op het terras zitten”, zegt directeur sectormanagement Carin van Huët van Rabobank. Daardoor neemt niet alleen de capaciteit van de horeca af, maar is het ook de vraag hoe graag mensen naar cafés en restaurants komen als ze binnen bij elkaar moeten gaan zitten.

Ook de detail- en groothandel zullen in het derde kwartaal iets herstellen, maar kunnen door voorzichtige consumenten nog niet hopen op een omzet die is te vergelijken met die van voor de coronacrisis. Wel is er een versnelde omslag naar online retail te zien, waardoor sommige deelsectoren ondanks de coronacrisis kunnen groeien ten opzichte van vorig jaar.

Verder schrijft de Rabobank dat de omzetten in de landbouw, bosbouw en visserij in 2021 waarschijnlijk gelijk blijven aan die van 2020. In de bouw daalt de omzet de komende maanden waarschijnlijk. Deels doordat de bouw altijd iets trager reageert op economische ontwikkelingen, maar ook door de stikstofproblematiek die nog een rol speelt.