Politiebond uit noodkreet om personeelstekort forensische opsporing

De Nederlandse Politiebond (NPB) maakt zich ernstig zorgen over het personeelstekort bij de forensische opsporing. Bij deze afdeling van de politie zitten 1.500 medewerkers, maar volgens de bond is er werk voor zeker drie keer zoveel personen.

De vakbond schrijft dit woensdag in een brandbrief aan minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie), na een rondvraag onder medewerkers van de forensische opsporing.

Rechercheurs hebben aangegeven dat er al “tien jaar wordt gesmeekt om betere werkomstandigheden”, maar dat verbetering is uitgebleven. Naast personeelstekort wordt ook gesproken van “gebrekkige samenwerking” met zowel andere organisatieonderdelen als externe partners.

De NPB stelt dat er inmiddels een onhoudbare situatie is ontstaan bij de forensische opsporing. Het ziekteverzuim van de afgelopen vijf jaar kent een gemiddelde van 9 procent en meer. Het landelijk gemiddelde in dezelfde periode ligt flink lager op 4 procent.

Er wordt in de brief kritiek geuit op de vorming van de Nationale Politie in de 2013, waarbij er 15 procent bezuinigd zou zijn op het personeelsbestand bij forensische opsporing. Volgens de bond is er sprake van een “chronisch tekort aan menskracht”, terwijl de werkdruk steeds verder toeneemt door het stijgende aantal verzoeken om forensisch onderzoek.

De NPB stelt dat de situatie gevolgen heeft voor de veiligheid in Nederland. Rechercheurs hebben tijdens de gesprekken met de vakbond aangegeven dat minder zaken kunnen worden opgelost en criminelen langer hun gang kunnen gaan.

Nieuwsbrief