Onderzoek: ‘Honderden haaien en roggen zijn verstrikt in afval’

Minstens 550 haaien en roggen in de Atlantische, Grote en Indische oceaan zwemmen verstrikt in plastic rond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Britse Universiteit van Exeter, waarbij onderzoekers losse meldingen in onderzoeken en op sociale media analyseerden.

In totaal gaat het om 557 gevallen van verstrikking, verspreid over 34 soorten haaien en roggen.

De meeste verstrikkingen zijn veroorzaakt door achtergelaten visgereedschap, zoals netten, vislijnen of fuiken. Deze zijn gedumpt of kwijtgeraakt en ‘dwalen’ daardoor rond in het water.

Op de tweede plaats komen omsnoeringsbanden van polypropyleen. Het kleinste aantal verstrikkingen komt door plastic afval.

Drie oorzaken van verstrikking

De wetenschappers noemen meerdere mogelijke oorzaken van verstrikking. Ten eerste hebben haaien een grotere kans dan roggen om verstrikt te raken in afval, omdat de vormen van hun lichamen het meer toelaten om vast te komen te zitten.

Dieren die in de open zee leven hebben een grotere kans om verstrikt te raken in afval, evenals dieren die op de zeebodem leven. Op de zeebodem komen bijvoorbeeld gezonken netten terecht met dode vissen erin, die roofdieren aantrekken. Deze roofdieren komen vervolgens vast te zitten in de netten.

De migratieroutes van haaien en roggen dragen ook bij aan gevaar. Dieren die lange afstanden afleggen lijken een hoger risico te hebben om afval tegen te komen.

Schildpadden en haaien vast in netten. (Foto: Universiteit van Elxeter)

Onderzoekers analyseerden eerder onderzoek en Twitter

De onderzoekers analyseerden verschillende wetenschappelijke publicaties waarin melding werd gedaan van verstrikkingen. Deze data vulden de wetenschappers aan met meldingen die gedaan werden op Twitter, tussen 2009 en 2019.

Relevante tweets werden zo ver mogelijk geanalyseerd op basis van soort, locatie en soort afval.

Op basis van de gevonden data stelden de wetenschappers vast dat ze 557 gevallen van verstrikking konden onderscheiden.