NUcheckt: Uitspraak Trump over kanker door windmolens onwaar

NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: “Het geluid van windmolens veroorzaakt kanker.”

Oordeel: onwaar

De Amerikaanse president Donald Trump zei op 2 april dat het geluid van windmolens kanker veroorzaakt. Hij deed deze uitspraak op het jaarlijkse diner voor Republikeinse congresleden. Maar is deze bewering ergens op gebaseerd?

Waar komt het vandaan?

President Trump heeft zich al vaker kritisch uitgelaten over windmolens. Volgens de Amerikaanse krant The Atlantic gebruiken ook actiegroepen tegen windmolens het argument dat het geluid slecht voor de gezondheid zou zijn.

Er is alleen geen wetenschappelijk bewijs dat een link legt tussen het geluid van windmolens en het ontstaan van kanker. Waar Trump zich op baseerde, is niet duidelijk. The American Cancer Society verklaarde tegen persbureau AP dat zij geen geloofwaardig onderzoek kennen waarin een verband wordt gelegd tussen kanker en het geluid van windmolens. Ook NU.nl kon via zoekmachine voor wetenschappelijke artikelen Google Scholar geen onderzoek vinden waarin een link wordt gelegd tussen kanker en het geluid van windmolens.

Geluidsoverlast is mogelijk ongezond

Er is wel onderzoek waarin we een verband vinden tussen geluidsoverlast en gezondheidsklachten, zoals slecht slapen of hart- en vaatziekten. Een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet zien dat op veel plaatsen in Europa zoveel omgevingsgeluid is dat er negatieve effecten op de gezondheid te verwachten vallen. De belangrijkste oorzaak van geluidsoverlast is volgens de WHO verkeersgeluid.

Over windmolens schreef de WHO dat er aanwijzingen zijn dat het geluid van windmolens voor klachten kan zorgen, maar volgens de WHO is de kwaliteit van het bewijs hiervoor laag. Er werden vooral aanwijzingen gevonden dat windmolens gevoelens van hinder, irritatie en overlast veroorzaken. Bewijs voor bijvoorbeeld een vergrote kans op hart- en vaatziekten door het geluid van windmolens was er niet. Volgens de WHO is er meer onderzoek nodig naar de gevolgen van het geluid van windmolens.

Hinder volgens RIVM bewezen gezondheidseffect

Ook het RIVM schreef in 2015 dat hinder het voornaamste gezondheidseffect is dat volgens onderzoek kan worden toegeschreven aan windmolens. Het geluid van windturbines wordt bovendien als hinderlijker ervaren dan geluid van verkeer of industrie. Dat windmolens andere gezondheidsklachten, zoals hoge bloeddruk of vermoeidheid, veroorzaken is volgens het RIVM niet bewezen.

Hinder kan volgens het RIVM, vanwege de stress die het kan veroorzaken, mogelijk wel een negatieve effect hebben op de gezondheid in het algemeen. Chronische stress wordt verbonden aan onder meer een grotere kans op hart- en vaatziekten en obesitas. Er is volgens het Amerikaanse nationale kankerinstituut en Cancer Research UK onvoldoende bewijs dat stress de kans op kanker verhoogt.

Conclusie

Er is geen gedegen onderzoek waarin een verband wordt aangetoond tussen kanker en het geluid van windmolens. Waar Trump zijn uitspraak op baseerde, is volstrekt onduidelijk. Windmolens zorgen waarschijnlijk wel voor hinder, wat mogelijk voor stress zorgt. Dit is volgens het RIVM mogelijk slecht voor de algemene gezondheid.

De stelling “het geluid van windmolens veroorzaakt kanker” beoordelen we als onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.