‘Nederland geeft onvoldoende steun aan mensen met een beperking’

Het is voor mensen met een beperking de afgelopen drie jaar steeds moeilijker geworden om volwaardig mee te doen in de maatschappij, staat in een schaduwrapport dat dinsdag wordt gepresenteerd aan het VN-Mensenrechtencomité en al is ingekeken door Trouw.

Het rapport is opgesteld in het kader van het VN-Gehandicaptenverdrag. In het onderwijs, inkomen en werk biedt Nederland onvoldoende voorzieningen voor mensen met een beperking. Drie jaar geleden scoorde Nederland nog wel een voldoende op die onderdelen.

Voor het opstellen van het rapport werd zowel gekeken naar cijfers als naar ervaringen van mensen met een beperking. Daaruit komt onder meer naar voren dat het aantal mensen met een beperking dat leeft in armoede is gestegen van 9,5 procent in 2009 naar 24,6 procent in 2016.

Ook genieten steeds minder kinderen met een beperking onderwijs. In 2011 werden 3317 kinderen vanwege hun beperking uitgesloten van het onderwijssysteem, in 2018 waren dat 5576 kinderen. Ook neemt de werkeloosheid onder mensen met een beperking steeds meer toe.

Illya Soffer, directeur van koepelorganisatie Iederin, die opkomt voor mensen met een beperking, zegt tegen Trouw dat de decentralisatie van de overheid heeft bijgedragen aan die slechte cijfers. “Veel voorzieningen voor zorg en ondersteuning, leren, wonen en werken zijn afgebouwd en afgebroken, toeslagen en fiscale voordelen zijn verdwenen, terwijl die waren bedoeld om mensen met een beperking een gewone plek in de samenleving te geven”, aldus Soffer.