‘Merendeel Nederlandse ecosystemen in slechte staat’

Het merendeel van de 52 soorten ecosystemen in Nederland verkeert in een slechte staat. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de cijfers die Nederland heeft aangeleverd voor het door de Europese Unie verplichte zesjaarlijks rapport over de conditie van Natura 2000-gebieden.

Het rapport bekijkt hoe het gaat met de afspraken van Europese lidstaten om natuurwaarden te beschermen. Onder deze waarden vallen diersoorten en bepaalde typen natuur en moeten van Europa vooral worden beschermd in Natura 2000-gebieden. Nederland kan zelf deze gebieden aanwijzen, onder voorwaarden van de Europese Unie. In Nederland zijn er 166 van dit soort gebieden aangewezen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Wageningen Universiteit, blijkt volgens de Volkskrant dat 46 van de 52 soorten ecosystemen in Nederland een score krijgen van ‘matig tot slecht’. Deze gebieden variĆ«ren van de duingebieden, tot de kleinere zinkweiden langs de Geul in Limburg.

Meer dan de helft van beschermde soorten flora en fauna verkeren in gevaar en ruim twintig procent van beschermde vogelsoorten in ons land zijn er slecht aan toe.

De ecoloog die de gegevens voor de EU verzamelde concludeert uit de cijfers dat pogingen tot natuurherstel in Nederland tot ‘weinig vooruitgang’ zorgden, zo zegt hij tegen de krant.

Kustgebieden doen het goed, landinwaarts gaat slechter

Gebieden langs de rivieren de kust lijken het overwegend goed te doen. Duinen lijken zich te herstellen en met onder meer de zeehond en de wilde zwaan gaat het goed.

Landinwaarts gaat het slechter, zoals op laagveen- en heidegebieden die te maken hebben met droogte. Hierdoor doen dieren als de kieviet en de Noordse Woelmuis het minder goed en zijn vogels als de duinpieper bijna uitgestorven.

Als grote veroorzakers van de problematiek wijst het onderzoek onder meer naar de stikstofproblematiek in Nederland. De Tweede Kamer zal donderdag stemmen over een spoedwet om deze problematiek aan te pakken. Uit de wetsbehandeling voor deze spoedwet woensdag bleek dat GroenLinks en de PvdA niet zomaar hiermee zullen instemmen.