‘Lange weg te gaan voor verantwoorde kledingproductie’

Er is nog een lange weg te gaan voordat kleding volledig verantwoord wordt geproduceerd, concludeert het jaarrapport van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel maandag. 14 procent van de bedrijven die zich aan het convenant heeft verbonden, kon niet bewijzen zich aan de afspraken te houden.

De overige 78 procent is volgens het rapport “goed op weg” om aan de gemaakte afspraken te voldoen. Slechts 8 procent houdt zich er volledig aan.

Het convenant uit 2016 werd ondertekend door onder meer Nederlandse ondernemingen als de Bijenkorf, CoolCat, Zeeman en HEMA. Het initiatief maakt niet bekend welke van de ondertekenaars de afspraken niet nakomen.

De afspraken beginnen bij het aanleveren van documenten over de productieketen en het formuleren van beleid over bijvoorbeeld discriminatie op de werkvloer. Ook moeten bedrijven jaarlijks een plan van aanpak opstellen en risico’s in kaart brengen. Per jaar dat een bedrijf ingeschreven staat, moeten er meer stappen worden gezet om verantwoord te produceren.

De aanleiding voor het convenant was het instorten van een grote kledingfabriek in Bangladesh in 2013, waarbij ruim 1.000 kledingwerkers om het leven kwamen en meer dan 2.500 gewonden vielen. In de fabriek werd ook door Nederlandse merken geproduceerd.