‘Lage prijs nieuwe producten hindert circulaire economie’

De kringloopeconomie komt in Nederland moeilijk van de grond door de relatief lage prijs van nieuwe grondstoffen, strenge certificeringseisen, een slecht imago en onbekendheid bij investeerders. Het kabinet moet meer actie nemen, wil het de halvering van het grondstoffengebruik tegen 2030 halen zoals is vastgelegd in het klimaatakkoord.

​Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over de kringloopeconomie.

In de circulaire economie draait het om initiatieven die zorgen voor hergebruik van producten en grondstoffen. De bekendste vorm hiervan is recyclen. Maar ook het ontwerpen van slimme producten die langer meegaan, valt eronder. Denk bijvoorbeeld aan het bedrijf Fairphone dat mobiele telefoons maakt waarvan de camera en speakers vervangbaar zijn. Vernieuwende concepten zoals deelplatforms horen er ook bij, omdat deze het bezit van goederen terugdringen.

In totaal zijn er 85.000 activiteiten in Nederland die onder de definitie van kringloopeconomie vallen. Van deze zijn maar 1500 initiatieven daadwerkelijk innovatief, aldus het PBL. En ook daarvan zijn verreweg de meeste recycle-activiteiten, die relatief weinig grondstoffenbesparing opleveren.

Andere, meer effectieve vormen van kringloopeconomie, zoals het hergebruiken van spullen, “breken nog moeilijk door”. Maar juist deze zijn “cruciaal” voor het halen van de klimaatdoelen. Het is dan ook aan het kabinet om te zorgen dat deze situatie verandert, concludeert de belangrijkste adviseur van het kabinet en het parlement voor milieu en klimaat. Dat kan bijvoorbeeld door met wet- en regelgeving te komen waardoor deelplatformen als SnappCar of Peerby kunnen groeien.