‘Kankerpatiënt kiest niet bewust ziekenhuis en vindt lastig informatie’

Meer dan de helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het geschiktst is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Eén op de vijf zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder ruim 7.300 mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hoogopgeleiden denken vaker na over de keuze dan laagopgeleiden.

Veel kankerpatiënten kiezen voor een ziekenhuis dat vlakbij is of dat ze al kennen. Dit is lang niet altijd de beste keuze voor de behandeling van de vorm van kanker die de patiënt heeft. Bijna de helft van alle patiënten laat weten ook niet goed te weten waar zij informatie voor die keuze moeten vinden.

NFK-directeur Arja Broenland noemt dit zeer zorgelijk. “Dit is de tijd van snelle data en informatie, maar er is nu geen begrijpelijke informatie voor kankerpatiënten om het juiste ziekenhuis te kiezen”, stelt ze.

“Met alleen informatie over bijvoorbeeld chirurgische uitkomsten ben je er vaak nog niet als patiënt. Daarom werken we hard aan de ontwikkeling van openbare, betrouwbare en begrijpelijke keuze-informatie over ziekenhuizen. We willen dat voor elke vorm van kanker duidelijk wordt waar welke expertise beschikbaar is.”