Kamer stemt in met vrouwenquotum van 30 procent in top bedrijfsleven

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd om minimaal 30 procent in de Raden van Commissarissen bij de ongeveer honderd beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen te laten bestaan. Wordt dat aantal niet gehaald, dan gaat dat ten koste van een commissiezetel.

CDA, GroenLinks, PvdA en DENK stemden in met een voorstel van D66 en SP om de adviezen van de Sociaal- Economische Raad (SER) over meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven over te nemen, bleek dinsdag in de Tweede Kamer.

Aanvankelijk zou er vorige week over een voorstel van CDA en D66 worden gestemd, maar de SP, nodig voor een meerderheid omdat de coalitie is verdeeld, stelde aanvullende eisen in ruil voor steun.

De socialisten wilden niet enkel iets doen voor de kansengelijkheid voor vrouwen in de bestuurskamers, maar voor alle vrouwen. Daarom werd vorige week in een nieuwe motie vastgelegd dat er ook wordt opgeroepen voor kansengelijkheid voor “alle andere vrouwen die kunnen en willen werken”.

Samen met een quotum, wordt er ook aandacht gevraagd voor “goede en toegankelijke kindvoorzieningen”. Want zoals de SER al concludeerde, helpt het investeren in de kinderopvang bij aan een betere arbeidsmarktpositie voor vrouwen.