Kabinet wil franchise-ondernemers beter beschermen

Het kabinet wil de franchiseovereenkomst verwerken in het Burgerlijk Wetboek zodat franchise-ondernemers beter beschermd kunnen worden. Hiervoor is een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd.

Volgens het kabinet worden onderling gemaakte afspraken en verwachtingen niet altijd nageleefd ten nadele van de franchisenemers.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken hoopt voor het einde van dit jaar het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Pas dan wordt het voorstel openbaar.

In het wetsvoorstel ligt de nadruk op het uitwisselen van informatie, het tussentijds wijzigen van de franchise-overeenkomst, het beëindigen van de samenwerking en overleg tussen de franchisegever en de franchisenemers.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming: “Als franchisenemers én franchisegevers weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze sneller inspelen op veranderingen. Dit stimuleert het zakendoen. En dat is niet alleen in hun eigen voordeel, dat is goed voor de hele Nederlandse economie.”