Kabinet: Niet meer dan twee wettelijke ouders voor kind

Het wordt voor kinderen niet mogelijk om meer dan twee wettelijke ouders te hebben. Het kabinet heeft vrijdag besloten dat er een vorm van ‘deelgezag’ komt voor stiefouders of pleegouders en legt de aanbeveling van een staatscommissie om het ouderschap uit te breiden naar vier wettelijke ouders naast zich neer.

Minister Sander Dekker van Justitie en Veiligheid: “Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Kijk maar naar de samenstelling van gezinnen, de situaties waarin kinderen opgroeien en de mogelijkheden om een kind te kunnen krijgen.”

Maar tot een wettelijke verankering van meeroudergezinnen komt het niet. Het kabinet kiest voor een vorm van deelgezag om tegemoet te komen aan “nieuwe gezinsvormen” met meerdere ouders die zorgen voor het kind. “Het is voor een stiefouder soms lastig om informatie van de school te krijgen. Of om met het kind naar de huisarts te gaan. Dit is niet in het belang van het kind.”

De aanpassing in de wet moet dit soort problemen oplossen. Het deelgezag mag aan maximaal twee andere ouders worden toegekend.

Het kabinet legt daarmee het advies van de Staatscommissie Herijking ouderschap, die in 2016 pleitte voor vier wettelijk erkende ouders, naast zich neer.

De voorgenomen wetswijziging is een compromis waar enerzijds D66 voor het meerouderschap ging, terwijl de christelijk-conservatieve CDA en ChristenUnie daartegen zijn.

‘VVD en D66 breken belofte Regenboog Stembusakkoord’

Homobelangenorganisatie COC is teleurgesteld over het compromis. “Meerouders mogen dan straks wel mee naar een klassenavond, maar hun kind wordt wees als de officiĆ«le ouders overlijden. Dat vind ik onacceptabel”, zegt voorzitter Astrid Oosenbrug.

De voorzitter stelt dat kinderen van homostellen en lesbische paren steeds vaker opgroeien met een derde of vierde ouder.

Zij wijst erop dat coalitiepartijen VVD en D66 samen met vijf oppositiepartijen in 2017 het Regenboog Stembusakkoord hebben ondertekend en beloofden het meerouderschap wettelijk vast te leggen. Die belofte lijken in ieder geval VVD en D66 te breken.

Nieuwe regels draagmoederschap en registratie

Het kabinet komt ook met een nieuwe regeling voor draagmoeders. Het draagmoederschap is voor stellen die geen kinderen kunnen krijgen een manier om de kinderwens alsnog in vervulling te laten gaan.

De voorstellen moeten ervoor zorgen dat voor de geboorte van het kind juridisch wordt vastgesteld wie de ouders zijn. Op dit moment is de draagmoeder nog de juridische ouder. In de nieuwe regeling wordt het draagmoederschap getoetst door de rechter en worden de wensouders de juridische ouders. Ook belooft het kabinet “duidelijkere regels” voor een draagmoederschap in het buitenland.

Verder komt er een centraal loket waar kinderen die geadopteerd zijn, geboren zijn via een draagmoeder of verwekt zijn met een donor, terechtkunnen om de biologische afstamming op te vragen.

Dat is volgens het kabinet op dit moment nog te moeilijk om te achterhalen, maar de informatie over de biologische ouders is wel belangrijk voor “de ontwikkeling van de identiteit van het kind”.

Nieuwsbrief