Italië gaat omstreden begroting definitief niet aanpassen

De Italiaanse regering heeft dinsdagavond laten weten dat ze definitief vasthouden aan de eerder opgestelde omstreden begroting.

Rome had tot en met dinsdag de tijd om een herziene begroting in te leveren bij de commissie. Vlak voordat de deadline verliep, lieten ze in een verklaring weten dat ze vasthouden aan een tekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product. 

Ook stelt het land de groeiraming van 1,5 procent voor de economie, die zou moeten voortvloeien uit extra overheidsuitgaven van 37 miljard euro, niet bij. Italië wil dit onder meer bereiken door het verkopen van bezittingen, zoals staatsbedrijven en heel goed opletten wat er wordt uitgegeven en of dat nodig is.

Eerder werd bericht dat het Italiaanse kabinet misschien bereid was om op deze punten concessies te doen aan de commissie. 

De commissie keurde onlangs de ontwerpbegroting voor 2019 van de Italianen af. Wanneer Rome geen aanvaardbare nieuwe cijfers opstuurt voor woensdag, kan de commissie een strafprocedure in gang zetten waarin boetes tot 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) kunnen worden opgelegd.

De Europese Commissie heeft dinsdag nog niet gereageerd op het besluit van Italië. Naar verwachting maakt ze op 21 november haar volgende stappen bekend.

Boete is laatste optie voor EU

In het ultieme geval kan de Europese Commissie een boete opleggen en de uitbetaling van Europese gelden stopzetten. Of deze laatste maatregel Italië hard raakt is maar de vraag, want het land betaalt meer aan de Europese Unie dan het ontvangt.

De kans dat Brussel direct in actie komt, lijkt niet groot. Veel maatregelen die Italië door wil voeren, kunnen pas in de tweede helft van 2019 worden ingevoerd. Tot dan is er nog tijd om nader tot elkaar te komen. 

Ook financiële markten lijken er niet van uit te gaan dat er snel een oplossing komt. De meeste handelaren zouden er al rekening mee houden dat de discussie tussen Brussel en Rome langer duurt.

Sinds begin oktober is de rust dan ook weer voorlopig wedergekeerd op de financiële markt, en is de rente op een Italiaanse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar een beetje gedaald van 3,7 procent op het hoogtepunt naar 3,4 procent.