‘Graf eerste Elfstedenwinnaar krijgt beschermde status’

Ruim driehonderd Friese grafmonumenten op gemeentelijke begraafplaatsen in de regio Leeuwarden krijgen een beschermde status. Onder de graven bevindt zich de laatste rustplaats van Minne Hoekstra, de eerste Elfstedentochtwinnaar uit de geschiedenis.

Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Hoekstra (1884-1941) werd geboren in het plaatsje Warga. De theologiestudent en schaatsenmakerszoon kwam op 2 januari 1909 als eerste over de finish in Leeuwarden. Dit lukte hem ondanks een nare val bij Dokkum over een in het ijs ingevroren plank.

De Fries reed de bijna 200 kilometer lange tocht in 13 uur en 50 minuten. Ter vergelijking: de laatste winnaar tot nu toe, Henk Angenent, reed de ‘tocht der tochten’ in 1997 in de helft van die tijd. De volgende rijders die in 1909 de finishline haalden, kwamen pas een uur na Hoekstra in Leeuwarden aan.

Graven dreigden bij gebrek aan familie geruimd te worden

De Fries schreef na de tocht ook een verslag van zijn ervaringen. Hoekstra maakte de rest van zijn leven naam als dominee. Hij overleed in 1941.

Zijn grafsteen dreigde geruimd te worden, omdat er geen familieleden meer zijn die aandacht aan zijn laatste rustplaats besteden. De gemeente Leeuwarden vindt echter dat het niet mag gebeuren.

Ook laatste rustplaats ‘Afke’s Tiental’-ouders beschermd

Het college van B&W heeft ervoor gekozen om een aantal begraafplaatsen in de regio een beschermde status te verstrekken, waaronder de dodenakker van Warga.

Een ander graf dat nu monument wordt, is het echtpaar Sjoerd Gerrits Feenstra en Harmke Joukes Tuinstra dat ook in Warga ligt. Hun gezin vormde de inspiratiebron voor het beroemde boek Afke’s Tiental van Nienke van Hichtum. In totaal mogen 350 graven in de regio niet meer geruimd worden van de gemeente Leeuwarden.