Geschiedenis Venus mogelijk verborgen in kleine brokjes op onze maan

Onderzoekers willen graag meer leren over de geschiedenis van Venus, maar het kan nog lang duren voordat mensen de mogelijkheid hebben om naar de planeet te gaan. Mogelijk hebben meteorietinslagen dit makkelijker gemaakt, doordat bij deze inslagen brokjes Venus de ruimte in zijn geschoten en op de maan zijn neergekomen.

Astronomen denken dat Venus 700 miljoen jaar geleden veel meer op de aarde leek dan nu. Mogelijk had het een dunne atmosfeer en vloeibaar water. De aanwezigheid van water zou in de brokjes op de maan meetbaar kunnen zijn, stellen de astronomen in het wetenschappelijke vakblad Planetary Science Journal.

Mogelijk wordt Venus elke honderd miljoen jaar getroffen door grote meteorieten, maar miljarden jaren geleden gebeurde dit wellicht vaker.

Hierdoor zijn ruim tien miljard stukjes Venus de ruimte in geslingerd, die uiteindelijk in de baan van de aarde en de maan zijn gekomen, om op de maan terecht te komen. Vandaag de dag is de atmosfeer van Venus te dik voor stukken oppervlakte om van de planeet de ruimte in te slingeren.

Met de aankomende nieuwe maanmissies van NASA kan er een hoop nieuwe maangrond naar aarde komen, dat geschikt is voor chemische analyse.

De astronomen stellen dat bij 0,2 stukjes Venus per miljoen stukken maanregoliet, Venus in de afgelopen 3,5 miljard jaar nog water had. Die verhouding is 0,3 stukjes Venus per miljoen stukken maanregoliet, als er meer dan vier miljard jaar geleden nog water was.