Gemeenten verliezen rechtszaken van burgers na decentralisatie Wmo

De rechter corrigeert gemeenten in 41 procent van de gevallen bij besluiten over hulp aan zieken en ouderen. Dat blijkt onderzoek van Investico in samenwerking met Trouw, Argosvandaag en De Groene Amsterdammer.

“Dat is relatief veel in vergelijking met andere rechtszaken tegen de overheid”, zegt de woordvoerder van de Raad voor rechtspraak. “Daarin wint in slechts 25 à 30 procent van de gevallen de burger.”

Vier jaar geleden vond de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning plaats (Wmo). Daardoor zijn er nu grote lokale verschillen en hangt voor veel burgers de zorghulp af van hun postcode, blijkt uit het onderzoek.

Sinds de decentralisatie zijn er 6.861 rechtszaken gevoerd over de Wmo. Daarvan kwamen er 1.570 tot aan de hoogste rechter in sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep, baseert Trouw zich op cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

Ruim een derde daarvan werd weer ingetrokken, mogelijk omdat gemeente en burger tot een schikking kwamen,

‘Burgers krijgen te maken met private partij in plaats van gemeente’

Door de decentralisatie zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan ruim één miljoen ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte.

Gemeenten verschillen onder meer van inzicht over de omgang van persoonsgebonden budgetten, de noodzaak van hulpmiddelen en de regels voor het verlenen van huishoudelijke hulp.

Volgens hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen is het de vraag of de lokale democratie in Wmo-kwesties goed werkt. “Gemeenten lozen een deel van de eigen verantwoordelijkheid naar zorgaanbieders, waardoor de burger in feite te maken krijgt met een private partij in plaats van met de gemeente”, reageert hij in de krant.