Geld voor jongeren belangrijkere drijfveer bij vakantiewerk dan veiligheid

Jongeren tussen de 13 en 29 jaar die deze zomer op zoek gaan naar vakantiewerk zeggen dat goede voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ondergeschikt zijn aan een goed salaris. Wel laat een meerderheid weten dat ze waarde hechten aan de RIVM-richtlijnen en veiligheidsvoorschriften. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar vakantiewerk van vakbond FNV Young en United.

Uit de woensdag gepresenteerde resultaten blijkt dat drie kwart van de ondervraagde jongeren, wanneer zij moeten kiezen tussen een goedbetaalde baan bij een werkgever die geen coronamaatregelen treft en een slechtbetaalde baan op een plek waar wel richtlijnen gelden, voor de eerste optie zou gaan.

Dat betekent volgens het onderzoek niet dat de respondenten geen waarde hechten aan coronamaatregelen; dit is voor 61 procent namelijk wel het geval. Tevens is er onder deze groep een grote bereidheid om zich aan de voorschriften te houden, als die op de werkvloer gelden.

Een kwart van de jongeren zegt weinig heil te zien in coronamaatregelen, maar volgt deze desondanks wel op. Een groep van 15 procent zegt zich helemaal niet aan de RIVM-richtlijnen te houden.

Jongeren zijn vooral op zoek naar vakantiewerk om te kunnen sparen. Winkelen en geld voor een vakantie volgen op gepaste afstand. Afgezien van het financiële aspect maken de ondervraagden zich graag nuttig. Werkervaring opdoen en niet thuis willen zitten, zijn nog belangrijker.