Geen vergunning voor stallen en fabrieken op basis van stikstofprogramma

Vergunningen voor projecten en bedrijven waarbij veel stikstof vrijkomt, mogen op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer worden afgegeven, heeft de Raad van State woensdag bepaald. Dit betekent dat tientallen vergunningen voor bedrijventerreinen, stallen en fabrieken niet meer gegeven mogen worden.

Het PAS geeft enerzijds toestemming om stikstof uit te stoten in de buurt van beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden), maar moet er anderzijds voor zorgen dat maatregelen worden genomen om die uitstoot van stikstof te beperken en de natuur te herstellen.

In het PAS werd alvast vooruitgelopen op de maatregelen die de uitstoot van stikstof moeten terugdringen. Bij de bouw van stallen betekent dit bijvoorbeeld dat de stikstofrijke lucht de stal gezuiverd moet verlaten.

De Raad van State oordeelde woensdag dat het vooruitlopen op die maatregelen niet mag en dat vergunningen dus niet meer op basis van het PAS mogen worden verleend.

De Oosterschelde is een van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. (Foto: NU.nl/Nella Padmos)

Raad van State ging mee in oordeel van Europees Hof

Natuurorganisaties hadden het verlenen van meerdere vergunningen aangevochten, omdat het PAS niet zou werken en de uitstoot van stikstof niet wordt teruggedrongen.

In november vorig jaar oordeelde het Europees Hof ook al dat voor het verlenen van een vergunning duidelijk moet zijn op welke manier de hoeveelheid stikstof wordt teruggedrongen. De Raad van State ging daar woensdag dus in mee.

Al verleende vergunningen blijven geldig, maar meer dan honderd nog te verlenen vergunningen kunnen nu niet meer op basis van het PAS worden afgegeven.

De Biesbosch, dat ook een Natura 2000-gebied is. (Foto: Sanomamedia)

Biesbosch en Oostvaardersplassen zijn beschermde gebieden

Nederland kent meer dan 160 Natura 2000-gebieden, zoals de Waddenzee, het Fochteloƫrveen, de Oosterschelde, de Biesbosch en de Oostvaardersplassen.

Volgens de Europese regels moeten in die gebieden bepaalde diersoorten beschermd worden om zo de biodiversiteit in dat gebied te behouden.

Nieuwsbrief