Extra overleg coalitie over vervanging dividendmaatregel

Donderdagavond vindt er een extra coalitieoverleg plaats op het ministerie van Financiën om de opties te bespreken die in de plaats van de afschaffing van de dividendbelasting moet komen. Dat bevestigen meerdere bronnen binnen de coalitie aan NU.nl.

Er liggen meerdere opties op tafel voor het geval de voorgenomen maatregel toch weer wordt teruggedraaid. De partijen verwachten echter niet ze er donderdagavond al uit zijn.

Sinds vrijdag gaan de coalitie en het kabinet de afschaffing van de dividendtaks “heroverwegen“. Dit besluit is genomen nadat Unilever bekendmaakte dat de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam niet doorgaat. De maatregel diende volgens het kabinet juist om dit soort multinationals naar Nederland te halen of om ze in Nederland te houden.

De belasting voor aandeelhouders zou daarvoor per 2020 worden geschrapt en dat kost de schatkist ieder jaar ongeveer 2 miljard euro. Vanwege de hoge kosten en het gebrek aan bewezen effect, is de maatregel zeer omstreden.

Discussie waar geld naartoe moet

Er woedt momenteel een discussie over waar de 2 miljard ook besteed kan worden. Bronnen bevestigen dat het voor de hand ligt dat er geld gaat naar bedrijven in de vorm van lagere belastingen. Op Prinsjesdag werd nog gezegd dat bedrijfswinsten van boven de 200.000 euro niet verlaagd zouden worden van 25 naar 21 procent, maar blijft steken op 22,25 procent.

Dat was nodig omdat de afschaffing van de dividendbelasting duurder was dan eerder werd ingeschat. Dat wordt nu dus waarschijnlijk weer rechtgezet.

Ook liggen er opties op tafel om de belasting voor kleine bedrijven, met een winst tot 200.000, juist verder te verlagen dan de 16 procent in 2021 die in het regeerakkoord is afgesproken.

Ook kan de versobering van de belastingkorting voor buitenlandse werknemers in Nederland, de expats, deels of helemaal worden teruggedraaid. 

Coalitie kijkt naar vestigingsklimaat

Het ligt voor de hand dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kijken naar maatregelen die het vestigingsklimaat ten goede komen.

Oppositiepartijen zien liever dat er meer geld naar de publieke sector gaat zodat onder andere leraren, agenten en zorgmedewerkers hogere lonen en een lagere werkdruk kunnen krijgen. De voorgenomen verhoging van het lage BTW-tarief, waar de meeste boodschappen onder vallen, wordt als het aan de oppositie ligt ook teruggedraaid.

Maar de coalitie wijst achter de schermen op de begrotingsregels met een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven. Als er ergens geld vrij komt, kun je dat niet lukraak elders uitgeven.

Ook moeten de partijen zich volgens de regels houden aan het eerder opgestelde lastenkader. Dit kabinet heeft voor burgers en bedrijven 6,5 miljard aan lastenverlichting ingeboekt ten opzichte van de vorige regering. Dat bedrag mag je niet zomaar aanpassen, omdat anders de stabiliteit in het geding komt.

Maandagochtend staat het wekelijkse coalitieoverleg gepland. Het is goed mogelijk dat de partijen dan bekendmaken wat er met de dividendbelasting gaat gebeuren.