Europese raad buigt zich over woekerprijzen concerttickets

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven hoopt dat er in Europees verband iets te doen valt tegen het doorverkopen van tickets voor (culturele) evenementen tegen woekerprijzen.

In landelijke regels ziet ze niet zo veel, omdat die lastig te verwezenlijken lijken en waarschijnlijk ook niet goed zullen werken.

De Denen hebben het onderwerp echter voor de Europese raad van volgende week geagendeerd en het zal ook de Nederlandse minister “een lief ding waard zijn” als er een gezamenlijke oplossing gevonden kan worden.

De kwestie werd tijdens de behandeling van de cultuurbegroting opnieuw aan de kaak gesteld door de SP, die een eerder initiatief in de Senaat zag stranden. Tientallen Nederlandse uitvoerenden onderschreven nu een manifest voor wettelijke maatregelen tegen woekerhandel in tickets, dat tijdens het debat werd gepresenteerd door Kamerlid Peter Kwint.