EU-parlement: In 2050 geen uitstoot van broeikasgassen meer in Europa

Het Europees Parlement wil dat de uitstoot van broeikasgassen in Europa uiterlijk in 2050 netto nul is. Lidstaten moeten er volgens een meerderheid van de parlementariërs (369 tegen 116) alles aan doen om dat doel eerder te halen.

In 2030 zou de reductie 55 procent moeten zijn. De transitie biedt ook kansen voor banen en groei, aldus het parlement, dat wil dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden blijft.

Vorige week bleek bij overleg van de EU-milieuministers dat sommige landen, vooral in Oost-Europa, klimaatneutraliteit in 2050 niet haalbaar achten.

Nederland en negen andere lidstaten zetten hier wel vol op in. De regeringsleiders praten de komende tijd over de kwestie.

‘Rutte, zet vol in op Europese ambities’

“Europa moet nu handelen”, zegt D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. “We missen als Europa de boot wanneer we niet vol inzetten op groene technologie.” Hij roept premier Rutte op zich vol in te zetten voor scherpere Europese ambities.

Greenpeace is blij met de druk van het parlement en verwijst eveneens naar de Europabrede klimaatmarsen van vrijdag. Met verkiezingen voor de deur zou het dom zijn als overheden deze “vloedgolf” negeren, aldus de organisatie.