Driehonderd mensen onderzocht op tbc in Hengelo na besmetting student ROC

Ongeveer driehonderd mensen uit de regio Hengelo worden getest op tuberculose (tbc). Het onderzoek is ingesteld nadat bij een student van het ROC van Twente besmettelijke longtuberculose was vastgesteld. De Hengeloër is in behandeling en niet meer besmettelijk voor zijn of haar omgeving, aldus GGD Twente.

In de afgelopen periode is een uitgebreid bron- en contactonderzoek gestart. Ongeveer 150 mensen uit de directe omgeving van de student zijn al getest. Deze maand worden nog eens 140 tot 150 mensen onderzocht. “Mensen bij wie een tuberculosebesmetting is gevonden, zijn niet besmettelijk voor hun omgeving”, meldt de GGD.

Tbc wordt veroorzaakt door een bacterie in de longen. Een patiënt besmet anderen door hoesten en niezen. Iemand kan al heel lang besmet zijn zonder ziek te worden en in die tijd anderen ook besmetten. Wie ziek wordt moet veel hoesten, is vermoeid, heeft koorts en gebrek aan eetlust. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer achthonderd mensen tbc.

Het ROC van Twente laat weten dat een student van de juridische opleidingen van de locatie aan de Gieterij in Hengelo de infectieziekte heeft opgelopen. “Heb jij geen brief ontvangen, dan behoor jij niet tot de doelgroep van het onderzoek”, meldt de school aan de leerlingen.

Volgens RTV Oost is uit het eerste onderzoek van de GGD gebleken dat 44 mensen besmet zijn geraakt en zes van hen daadwerkelijk de niet-besmettelijke vorm van tbc hebben.

Steeds minder patiënten met tbc in Nederland

Het aantal tuberculose-patiënten in Nederland daalde in 2017 voor het eerst sinds de start van de metingen in 1950 onder de achthonderd. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betrof het 787 besmettingen. De cijfers over 2018 zijn nog niet bekend.

Het merendeel van de geïnfecteerde patiënten, bijna driekwart, komt uit Afrikaanse en Aziatische landen. Op deze continenten komt de ziekte nog veel voor. Asielzoekers en immigranten uit deze landen worden wanneer ze arriveren in Nederland gecontroleerd op de ziekte.

Tot 2014 nam het aantal tbc-patiënten in Nederland gemiddeld met ongeveer 4 procent gestaag af. In de twee jaren daarna nam het aantal besmettingen echter weer toe. Dit was een gevolg van de grote toestroom van vluchtelingen.