Daling in aantal meldingen van discriminatie in Nederland

Het aantal discriminatiemeldingen is vorig jaar gedaald naar 10.087 gevallen, blijkt dinsdag uit het jaarlijkse rapport over discriminatiezaken bij het Openbaar Ministerie (OM). In 2017 waren het er nog 11.479 registraties.

De cijfers zijn afkomstig van antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), de politie, het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en het College voor de Rechten van de Mens. Alleen het aantal meldingen bij de laatstgenoemde organisatie nam toe, van 416 naar 510.

Net als voorgaande jaren gaan de meeste meldingen over discriminatie op grond van herkomst. Bij 36 procent van de 3.391 geregistreerde gevallen hadden de slachtoffers een donkere, donker getinte of getinte huidskleur. 99 procent van de slachtoffers hebben een niet-Nederlandse afkomst.

Ongeveer een derde van deze incidenten speelde zich af in de directe woonomgeving. Het gaat met name om conflicten tussen buren waar de hulp van de politie voor wordt ingeroepen. Andere plekken waar relatief vaak discriminatie op grond van herkomst plaatsvind is op de openbare weg en in de horeca.

De politie ontving daarna vooral veel meldingen over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en antisemitisme. Bij seksuele gerichtheid ging vooral om De ADV’s ontvingen relatief minder meldingen hierover.

Wel registreerden de ADV’s net als in 2017 meer meldingen over discriminatie op grond van handicap. De 596 meldingen, 14 procent van alle meldingen bij de ADV’s, gingen vooral over omstreden behandeling, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. De meldingen over discriminatie op grond van handicap bij de politie gingen vooral over scheldpartijen.

Honderden gevallen van discriminatie zijn ingestroomd bij het OM, blijkt uit het rapport. Hierbij ging het om 395 (specifieke) discriminatiefeiten in 266 verschillende zaken. Bij meer dan de helft van de zaken ging het om discriminatie op grond van huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.

Uiting van discriminatie (politiecijfers)

  • Bedreiging: 9 procent
  • Bekladding: 8 procent
  • Bespugen: 1 procent
  • Geweld: 1 procent
  • Geweld met uitlating: 12 procent
  • Pesterij: 2 procent
  • Uitlating: 54 procent
  • Vernieling: 9 procent
  • Weigering: 1 procent
  • Onbekend/overig: 4 procent