Burgers die naar kerk of moskee gaan vaker actief als vrijwilliger

Nederlanders die geregeld naar diensten in de kerk of moskee gaan zijn vaker actief als vrijwilliger dan niet-kerkgangers. Ook hebben deze gelovigen vaker een groter vertrouwen in de medemens en in maatschappelijke organisaties, blijkt uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag uitbracht.

Vooral praktiserende protestanten zijn actief in de samenleving. Bijna 80 procent van deze groep had zich kort voor het CBS-onderzoek nog ingezet voor een vereniging terwijl 56 procent zich zeker een keer per jaar bezighield met vrijwilligerswerk.

Onder rooms-katholieken en moslims die geregeld een dienst in de kerk of moskee bijwonen, ziet het statistiekbureau hetzelfde. 61 procent van die rooms-katholieken was actief in verenigingen, 58 procent deed vrijwilligerswerk.

35 procent van regelmatige moskeegangers is vrijwilliger

Van de regelmatige moskeegangers deed 46 procent mee aan verenigingsactiviteiten en was 35 procent vrijwilliger. Onder moslims die minder vaak naar de moskee gingen was dat respectievelijk 34 en 20 procent.

Tussen 2012 en 2017 rekende 51 procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar en ouder zich tot een kerkelijke gezindte of religieuze groepering.

Een kwart zei bij de Rooms-Katholieke Kerk te horen, 16 procent was protestants, 6,4 procent moslim en bijna 6 procent behoorde tot een andere gezindte, aldus het CBS.