Bekijk de coronacijfers van 8 april in zes grafieken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert elke dag een overzicht van cijfers over de coronacrisis in Nederland. NU.nl brengt de meeste cijfers die nu (woensdagmiddag 8 april) bekend zijn samen in zes grafieken.

Aantal nieuwe sterfgevallen neemt af

Het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus neemt sinds afgelopen weekend af. Onderstaande aantallen kunnen nog veranderen, omdat het soms enkele dagen duurt voordat een ziekenhuis een overlijdensgeval bij het RIVM meldt.

Dinsdag was er wel een flinke toename te zien in de dagelijkse update van het RIVM. Die zou te verklaren zijn doordat veel van de sterfgevallen en ziekenhuisopnames die op vrijdag, zaterdag en zondag plaatsvinden op maandag in de administratie worden verwerkt.

Bovendien ligt het werkelijke aantal overledenen hoger dan het aantal meldingen, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Het gaat dan om bijvoorbeeld sterfgevallen in verzorgings- en verpleeghuizen.

Aantal ziekenhuisopnames vlakt af

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt al sinds de piek van 24 maart af. Ook woensdag is die afvlakking zichtbaar. Net als bij het aantal sterfgevallen kunnen de cijfers van de afgelopen dagen nog veranderen, maar dit doet waarschijnlijk niets af aan de trend.

Grote regionale verschillen

Het RIVM ziet grote regionale verschillen in de verspreiding van het coronavirus. Zo zijn bijna een kwart van de bevestigde besmettingen vastgesteld in Noord-Brabant: 4.799 gevallen. Ook in Zuid-Holland en Noord-Holland zijn absoluut gezien veel besmettingen vastgesteld: respectievelijk 3.747 en 3.145.

In het noorden van het land zijn de minste besmettingen vastgesteld: in zowel Groningen als Friesland is 1,1 procent van het totale aantal bevestigde besmettingen gemeld.

Zuid-Holland (3,7 miljoen) en Noord-Holland (2,9 miljoen) hebben echter ook de meeste inwoners. Kijk je naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, dan staan Noord-Holland en Zuid-Holland op respectievelijk de zesde en zevende plek.

Relatief telt niet Noord-Brabant (circa 187), maar Limburg (circa 195) de meeste besmettingen. Groningen (39) heeft relatief het kleinste aantal infecties.

Helft overledenen was 81 jaar of ouder

De helft van het aantal opgenomen coronapatiënten is 70 jaar of ouder. Van de overledenen was de helft 81 jaar of ouder.

11 van de in totaal 2.248 overledenen waren jonger dan 50 jaar. De jongste overleden COVID-19-patiënt was tussen de 25 en 29 jaar.

Aanzienlijk meer mannen dan vrouwen sterven aan COVID-19

Het aantal besmettingen is onder mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Er belanden echter meer besmette mannen dan vrouwen in het ziekenhuis. Ook overlijden meer mannelijke dan vrouwelijke coronapatiënten. In beide gevallen is bijna twee derde man. Hoe dat komt, legden we uit in dit artikel.

Hart- en vaatpatiënten lopen het grootste gevaar

Ongeveer twee derde van de coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden en/of overlijden, heeft onderliggende aandoeningen.

Onder de patiënten met een aandoening komen hart- en vaatziekten het meest voor, gevolgd door chronische longaandoeningen en diabetes. Per patiënt kunnen meerdere aandoeningen gerapporteerd zijn.