Advocaat veiligheidsregio: Inbreuk Grondwet met mondkapjesplicht is beperkt

In de rechtbank van Amsterdam diende maandag een kort geding rond de mondkapjesplicht in de hoofdstad. Volgens eisers moet die worden ingetrokken vanwege het schenden van de Grondwet. Volgens de advocaten van de veiligheidsregio is, als er al een inbreuk is op de Grondwet, die slechts beperkt.

De advocaten van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wijzen er daarnaast op dat het invoeren van de mondkapjesplicht naadloos aansluit op de maatregelen die al zijn getroffen tegen de bestrijding van het coronavirus op basis van een noodverordening.

In Amsterdam geldt in delen van de stad een mondkapjesplicht. Op drukke plekken als de Kalverstraat, Albert Cuypmarkt en de Wallen moeten mensen mondkapjes dragen. Ook in delen van Rotterdam geldt de plicht.

Aanspanner van het kort geding, Ab Gietelink, bewoner en cultureel ondernemer op de Amsterdamse Wallen en gesteund door de stichting Viruswaarheid, zetten daar tegenover dat de noodzaak van een mondkapje juist ontbreekt. En die noodzaak is volgens hen nodig wil je de grondrechten kunnen inperken.

Laatstgenoemden voelen zich gesteund door deskundigen rechtsgeleerdheid die eerder tegen onder andere NU.nl, zeiden dat de mondkapjesplicht in strijd is met artikel 10 van de Grondwet, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zei hierover maandag in de rechtbank dat “ziekenhuizen en mortuaria leeg zijn” om te onderbouwen dat er geen sprake is van enige noodzaak. Daarnaast is de effectiviteit van mondkapjes volgens hem niet aangetoond.

Mondkapjesplicht moet leiden tot verandering

Advocaat Jessey Liauw-A-Joe zette daar namens de veiligheidsregio tegenover dat de mondkapjesplicht mede als reden heeft om een gedragsverandering teweeg te brengen bij mensen. De resultaten van dit onderzoek worden eind augustus verwacht.

Liauw-A-Joe voegde eraan toe dat er vanuit de overheid is gezegd dat er begrip is dat er lokaal behoefte is aan het kunnen experimenteren met maatregelen als een mondkapjesplicht. Zeker op plekken waar niet voldoende afstand tot elkaar gehouden kan worden.

“In deze zeer uitzonderlijke situatie, die gepaard gaat met veel vragen bestaat een vermoeden dat een mondkapjesplicht leidt tot gedragsverandering”, aldus de advocaat. “Dat is niet zeker, maar wat ze (Gemeente Amsterdam, red.) wel weten is dat andere maatregelen niet tot gedragsverandering leiden.”

Gezien de noodsituatie, die er volgens de veiligheidsregio nog wel degelijk is, mocht een mondkapjesplicht op basis van een noodverordening dus worden ingevoerd.

De rechtbank doet woensdagmiddag uitspraak.